Resande folket i Klockarhemmet

Klockarhemsstan fick ett dåligt rykte på grund av att några "tattare" familjer flyttade in.

Samtliga kom från samma familj och stammade från de s.k. Ullasjötattarna i Älvsborgs län. Att de rörde på sig kan man se på barnen i familjerna.
De flesta är födda på olika orter och ofta inte införda i några födelseböcker. Anna Cajsa Wetterstrand är mor till samtliga tre familjer.
Prästen hade besvär med att bokföra dessa då de sällan infann sig till husförhör.
Hur mycket de vistades i sina stugor är oklart. Men det var nog inte så många gånger de var hemma. När man hittar dem i födelseböcker så står det ofta att modern är en kringvandrande piga.