Gustaf Lorenz Karlsson

född 1857 son till första torparen här Karl Johan Andersson, Köper Överhults skogsskifte 1887, flyttar 1897 Kopparhult Brandstorp.
Säljer fastigheten till Södra Fågelås kommun.