Kasper Karlsson

Kasper Karlsson var den sista ägaren av stamhemmandet Klockarhemmet. Han kom hit 1904.
Hustrun Klara Andersdotter dör 1927. Han bor kvar ytterligare några år dör 1943.
Södra Fågelås Kommun köper fastigheten.