Johan Magnus Ekholm

är född i Fjärås (N)1842, kommer från Norra Ving 1894, flyttas till Socknens slut 1917 överförd till fattighuset 1922 dör där 1925.
Hustrun är syster till Adolf och Severin Rosengren.