Lars Johan Dahl

Står som lösdrivare innan han gifter sig 1860 bor tidvis på Stenåsen under Munkaskog sörgård,
innan han kommer hit 1872. Varnad 1879 inför kyrkomötet för oenighet i äktenskapet och för otukt. Hustrun dör 1882.
Är lyst till äktenskap 1892 men den tilltänkta bruden ångrar sig. Men 1897 gifter han om sig med Ida Maria Johansdotter.
Köper Lilla Överhults skogsskifte 1892  där han bygger en stuga.
Kommer åter till Klockarhemmet 1915. Flyttar till fattighuset 1916 dör där 1917.