Johan Bergqvist

Den västra hemmansdelen som köps av Johan Gustaf Bergqvist 1865 som innehåller 7,5 ha, till en kostnad av 615 kr.
Han kommer närmanst från Sjöbol i Brandstorp där det står ärlig i husförhörslängden.
Han dör 1877 och det finns en bouppteckning 1877:548. Fastigheten är taxerad till 500 kr. Han har en gris, 2 kor,en spädkalv, 3 får och 3 hönor. Boets behållning är 1159 kr.
Dottern gifter sig med Frans Ödvall. Deras äldsta dotter tar sedan över gården och de flyttar 1926.