August Karlsson

som är född 1845 i Snickarstätten S Fågelås, kommer hit 1878 och dör här 1920 änkan Anna Kajsa bor kvar till 1931 då hon flyttar till Hakarp men dör 1934 på ålderdomshemmet i S Fågelås.
Hon är född i Ryggahemmets backstuga.
Enligt köpekontraktet så ligger hans ställe utmed gränsen till Munkaskog och är 3 kvadratrevar stort för 100 kr. Så det måste vara det östligaste av de ställen som ligger utmed södra gränsen.
1912 köper han Adolf Rosengrens ursprungliga ställe, i syd västra hörnet.


Gravvårdar på Södra Fågelås Kyrkegård

Auktionsannons i Västgötabladet

13 april 1920.

Eftersom det inte flyttade in någon efter August så var det väl så att kommunen köpte fastigheten. och lät änkan bo kvar.