Ada Fingal

Ada var änka efter soldaten Per Alfred Fingal. Köpte Adolf Rosengrens ställe av Simon Eklund1909. Sålde det till August Karlsson 1912.