4

Denna plats är inte utmärkt av hembygdsförenigen.

Men om man ser på härads ekonominska kartan från 1880 och översätter det läget på en modern karta så hamnar man ungefär där det växer två lönnar idag.

Det var trolingen till denna plats som Anders Larsson kom 1870. Han lämnar platsen 1895 och köper halva Rappahemmet.
Kanske han köpt jorden på 25 år och då återgått till stamhemmandet. Tar med sig husen till Rappamemmet, där han för dem på sin del.