3

Stamhemmandet finns med på karta från 1699 och har ytterligar många år på nacken.
Nils Jakob Rundqvist f.d. soldat kommer hit 1813. Han var gift med Brita Carlstein gästgivardotter från Torp.
Nils dör 1846 och i bouppteckningen (1846:821)är fastigheten värderad till 300 Rd. Tillgångar 598 Rd skulder 283 Rd.
Gården säljs till Nieroth på Hällö sonen Carl Rundqvist stannar kvar som brukare.

1854 Köper Göta-Lena och hennes make Anders Johansson gården Anders dör 1860 i bouppteckningen (1860:1541) är fastigheten väderad till 525 Rb.
behållningen i boet är 1212 Rb. Göta-Lena flyttar till Ullene 1862 där hon köper en gård.

Gustaf Johansson tar vid1862. Gustaf börjar att stycka upp gården. Säljer en tomt på 1ha 1863. Styckar av två hemmansdelar 1865.
Ytterligare avsytckningar 1870, 1872, 1878,1880 och 1885. Så nu fanns det inte mycket kvar av ursprungsgården. 1898 säljer han till
A Eriksson på Skämningsfors.

Kasper Karlsson träder till 1904 han säljer till kommunen. Hustrun Klara Andersdotter dör 1927. Han bor kvar ytterligare några år dör 1943.

Koordinat RT90 1401187/ 6448813
WGS84 58,152014°/14,126946°


Juni 2012