13

Lars Johan Dahl köpte Lilla Överhults skogsskifte 1892. Troligen flyttar han med sig sitt hus från Klockarhemmet.
Flyttar tillbaka till Klockarhemmet 1915 för att året efter flytta till fattighuset där han dör 1917.

RT90 X 6448225 Y 1401294
WGS84 dec 58,146761° 14,129011°


Juni 2012