1

Den norra av de avstyckade hemmansdelarna.

Köptes av änkan Stina Jonsdotter 1865 Hon var änka efter Johannes Gustafsson i Sörgården Munkaskog som dog 1859.
Hon säljer till Anders Gustaf Gustafsson som som kommer hit 1881 från Sjogerstad, Anders dör 1889 i Bouppteckningen (1889:656)
Fastigheten är taxerad till 500 kr. Boets behållning är 713 kr.
Änkan Anna Maria Johansdotter gifter om sig 1891 med Anders Petter Strandbäck, som kommer från Munkåsen i Agnetorp. Strandbäck dör 1913.
Bouppteckning 1913:125. Inga kreatur förutom 6 höns och 2 bisamhällen. Tillgångar 803,24 Skulder 127.96
Kommunen har köpt fastiheten för 500 kr innan Strandbäck dör. Anna Maria bor kvar till i början av 1940-talet dör på ålderdomdhemmet 1948 96 år gammal.

Koardinat Rt 90 1401261/6449069. WGS84 58,154328°/ 14,128094°


juni 2012